Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

Podstawowe informacje 

1. Grant testowy

 • Służy do testowania potrzeb użytkownika w zakresie korzystania z Infrastruktury PLGrid.
 • Umożliwia szybki dostęp do zasobów.
 • W jego ramach użytkownikowi przysługuje: 1000 znormalizowanych godzin obliczeniowych i 10 GB przestrzeni dyskowej w każdym ośrodku PLGrid z wyjątkiem klastra Prometheus (w sumie 5000 znormalizowanych godzin obliczeniowych i 50 GB przestrzeni dyskowej w całej Infrastrukturze PLGrid).
 • Obowiązuje maxjobwalltime=72
 • Zakładany jest na rok.
 • Przydzielany jest w ramach zespołu testowego, który automatycznie powstaje wraz z potwierdzeniem pierwszej afiliacji użytkownika w Portalu PLGrid.
 • Nie można posiadać jednocześnie więcej niż jednego grantu testowego.
 • Nie podlega renegocjacjom.
 • Nie podlega rozliczeniu.
 • Publikacje powstałe w wyniku jego użytkowania należy zgłaszać za pomocą platformy Helpdesk.
 • Jest grantem odnawialnym - po zakończeniu czasu jego trwania uaktywnia się opcja "Aktywuj grant testowy" i ponownie można uzyskać dostęp do zasobów w ramach kolejnego grantu testowego.

2. Zespół testowy

 • Granty w ramach Portalu PLGrid zawsze są powiązane z istnieniem zespołów naukowych.

 • Każdy nowy użytkownik, który zakłada konto oraz podaje swoją afiliację, automatycznie staje się kierownikiem osobistego zespołu testowego. 

 • Parametry zespołu testowego są automatycznie ustawione przez system i nie ma możliwości ich edycji.

 • Parametry: 

  • ID: plgt-[plglogin bez przedrostka "plg-"]

  • Nazwa oraz opisZespół testowy użytkownika [plglogin]

  • Typ: prywatny (inni użytkownicy nie mogą go wyszukać za pomocą wyszukiwarki zespołów, jednak użytkownik ma możliwość dodawania nowych członków do swojego zespołu)

  • Członkowie: dany użytkownik
  • Status: aktywny (lub jeżeli jest to kolejny po 10-tym zespół - wymagana jest weryfikacja ze strony Operatora)
 • Mimo tego, że zespół testowy ma typ prywatny i nie ma możliwości wyszukania go przez postronnych użytkowników, kierownik tego zespołu może swobodnie dodawać oraz usuwać członków swojego zespołu.

Aktywuj grant testowy

Aby aktywować grant testowy, w przestrzeni Granty w zakładce Granty testowe należy kliknąć zielony przycisk "Aktywuj grant testowy".


W następnym kroku istnieje możliwość wybrania, w którym ośrodku grant testowy ma być aktywowany.

Grantu testowego nie można założyć na klastrze Prometheus.

Widok grantów testowych - Aktywacja grantu testowego

Przykładowy widok grantu testowego założonego dla klastra Zeus.


Po kliknięciu "Dodaj zasoby w Cyfronecie" wykonaniu akcji pojawi się widok z następującymi parametrami grantu:

 • Czas trwania: 1 rok,
 • Domyślne ID grantu: [plglogin]20XX[ab] (na wszystkich klastrach):
  • jeśli użytkownik posiadał już grant osobisty 2016a, jego nowy grant testowy będzie się nazywał [plglogin]2016b,
  • począwszy od roku 2017 wszystkie granty osobiste będą mieć wyłącznie końcówkę 'a' (2017a, 2018a, ...),
  • przykładowe ID grantu testowego wg wzorca [plglogin]20XX[ab] - plgjankowalski2016a
 • Moc obliczeniowa: 1000 CPUh (znormalizowane) w każdym ośrodku PLGrid (w sumie 5000 CPUh w całej Infrastrukturze PLGrid),
 • Przestrzeń danych: 10 GB (w sumie 50 GB w całej Infrastrukturze PLGrid).

Widok zasobów CPU dla grantu testowego  

Widok zasobów STORAGE dla grantu testowego

 • No labels