Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dla wykorzystania opracowań wstrząsów poza programem SWIP5 można je zapisywać do plików w różnych formatach. Również można opracowania tworzone poza SWIP5 importować z plików w różnych formatach.

Zapisywanie i czytanie danych w formacie QuakeML z plików xml jest częścią składową jądra programu. Pozostałe formaty są obsługiwane przez osobne moduły. Przed eksportem katalogów i biuletynów, należy najpierw wczytać do programu opracowania wszystkich wstrząsów, które mają być umieszczone w katalogach.

  • No labels