Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W programie SWIP5 jednocześnie jest analizowany tylko jeden wstrząs. Można jednak wczytać z pliku, z bazy danych lub importując z katalogu wiele wstrząsów i trzymać je w pamięci. Pozwala to wykonywać funkcje dla wielu wstrząsów, jak np. eksport katalogów i biuletynów, rysowanie rozkładów wstrząsów itp. Można też z tej listy wybrać jeden wstrząs i go modyfikować bez zmiany pozostałych wstrząsów. Służy temu wybieranie wstrząsów. Po zakończeniu przetwarzania wybranego wstrząsu można wybrać kolejny i tą czynność wykonywać aż zostaną przetworzone opracowania wszystkich wstrząsów. Jeżeli czynności te należy wykonać dla wszystkich wstrząsów i nie wymagają one interakcji z operatorem, można to zautomatyzować, zaprogramować czynności i wtedy zostaną one wykonane dla wszystkich wczytanych wstrząsów jeden po drugim.

  • No labels