Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduł wyświetlania charakterystyki aparaturowej odpowiedzi na sygnał sejsmiczny umożliwia wyświetlanie charakterystyki amplitudowo-fazowo-częstotliwościowej (AFC), zarówno całego toru rejestracji, jak i poszczególnych składowych. Wyświetlanie poszczególnych składowych toru wymaga znajomości sposobu opisu charakterystyk aparatury rejestrującej (np. Wiszniowski 2002 lub SEED Reference Manual).

Wyświetlanie charakterystyki jest wywoływana z menu poleceniem Utils  Plot channel responses. Pojawia się wtedy okno wyświetlające charakterystyki kanałów.

Zawiera ono:

  1. Identyfikator wyświetlanego kanału, który zawiera jego nazwę i okres ważności parametrów kanału,
  2. Listę składowych toru rejestracji kanału,
  3. Charakterystykę częstotliwościowo-amplitudową,
  4. Charakterystykę częstotliwościowo-amplitudową,
  5. Sterowanie zakresem wyświetlanych częstotliwości i amplitud,
  6. Określanie ilości punktów, dla których są liczone wartości AFC.

Rys. 46 Charakterystyka kanału

Kanał, którego charakterystyka ma być wyświetlana ustawia się w pozycji 1. Można wybrać kanały, których parametry zostały wcześnie wczytanie razem z formami falowymi lub wczytane osobnym poleceniem np. wczytania plików dataless. Po wybraniu kanału ustawiony jest w pozycji 5 zakres wyświetlanych częstotliwości od 0.01 Hz do połowy częstotliwości próbkowania oraz zakres wyświetlanych amplitud charakterystyki częstotliwościowo-amplitudowej na trzy dekady do maksymalnej amplitudy. Wypisywane są i zaznaczane w pozycji 2 wszystkie składowe toru rejestracji, następnie wyświetlana jest dla ustawionych wartości charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa (3) oraz charakterystyka częstotliwościowo-fazowa (4). Zmieniając ustawienia ograniczeń (5) można zmieniać zakres wyświetlanych częstotliwości obu charakterystyk oraz zakres amplitud charakterystyki częstotliwościowo-amplitudowej. Wartości charakterystyki częstotliwościowo-fazowej zawsze wyświetlane są w zakresie ±180°. Wyświetlane charakterystyki liczone są dla 200 pkt AFC. W przypadku skomplikowanej charakterystyki, dla poprawienia dokładności rysunków można zmienić tę wartość w pozycji 5.

Charakterystykę poszczególnych składowych tory rejestracji, np. sejsmometrów czy filtrów cyfrowych, można obejrzeć odznaczając pozostałe składowe w liście (2). Wtedy wyświetlana jest charakterystyka łączna tylko dla zaznaczonych elementów listy (2).

  • No labels