Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Nabór na granty na superkomputerze LUMI prowadzony jest zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie https://cyfronet.pl/lumi. Wnioski składane poza okresem naboru bądą odrzucane. O granty ubiegać się mogą jedynie osoby posiadające afiliację opiekuna naukowego.


Do obsługi wniosku o grant na superkomputerze LUMI przygotowaliśmy panel Projekty LUMI w zakładce Granty w portalu PLGrid (https://portal.plgrid.pl/lumi/operator#/dashboard-proposals)


Po wejściu w panel Projekty LUMI Twoja afiliacja plgridowa powinna się automatycznie uzupełnić. Z rozwijanej listy wybierz zespół naukowy (wnioski nie mogą być wypełnione na zespół testowy).


W zakładce tej znajduje się wniosek w postaci pliku .docx, który należy pobrać, uzupełnić i zapisać jako plik PDF (plik wniosku można pobrać również tu LINK). Wnioski należy dodawać wyłącznie w formacie PDF.


  • No labels