Krótki opis usługi

Poniższy przykład opisuje niezbędne kroki do uruchomienia obliczeń kwantowo-chemicznych za pomocą programu Gaussian. Obliczenia będą wykonywane na maszynach udostępnionych w ramach infrastruktury PL-Grid.

Aktywowanie usługi

Uruchamianie zadań możliwe jest w ramach różnych interfejsów graficznych do obsługi zadań. Poniższy przykład został opisany dla systemu ???

Poniżej opisane zostały najważniejsze kroki wymagane do rozpoczęcia obliczeń:

Pierwsze kroki

 

O czym warto pamiętać

 

Dalsze informacje

Możliwe jest także uruchamianie zadań przez inne systemy dostępowe, ...