Oferta zawiera dwie usługi infrastrukturalne oraz dwie usługi typu obliczeniowego. Usługi infrastrukturalne zapewniają dostęp do repozytoriów oprogramowania za pomocą dedykowanego systemu plików CVMFS oraz przestrzeń współdzielenia danych (odczyt i zapis) za pomocą protokołu XRootD. Usługi obliczeniowe udostępniają narzędzia do równoległej analizy danych, Proof on Demand oraz Goofit. Szczegóły poszczególnych usług można znaleźć w opisach dostępnych poniżej (jako "Child Pages").