Spis treści

Krótki opis usługi

Usługa ma na celu umożliwienie użytkownikom interaktywnego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI) w trybie graficznym. Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy wizualizacji wyników w celu ich analizy. Aktualnie dostępne są następujące programy:

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga aktywowania jej w portalu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, następnie w zakładce Moje konto, w sekcji Katalog usług, w tabeli Usługi dostępowe odszukać usługę o nazwie UI-GUI i kliknąć znajdujący się przy niej link Aplikuj o usługę. Dostęp zostanie przydzielony przez administratora w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania. Korzystanie z usługi powinno być możliwe po upłynięciu godziny od uzyskania dostępu.

Pierwsze kroki

Na początku niezbędna jest instalacja oprogramowania NoMachine (klient usługi). Dostępne są wersje dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny należy pobrać ze strony producenta. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu powinno pojawić się okno tworzenia nowego połączenia.

W celu utworzenia nowego połączenia należy kliknąć ikonę monitora z białym plusem na zielonym tle. Następnie należy wybrać protokół połączenia, którym powinien być "NX".

W kolejnym punkcie trzeba podać adres usługi: ui.plgrid.wcss.wroc.pl (lub krócej: ui.wcss.pl).

W kolejnym kroku trzeba wybrać rodzaj uwierzytelnienia (w typowym przypadku należy wybrać opcję "Password" - czyli poprzez hasło):

Następnie należy wybrać, czy połączenie ma się odbywać za pośrednictwem serwera proxy (co w typowych przypadkach nie jest konieczne):

Tak skonfigurowane połączenie należy zapisać pod wybraną przez siebie nazwą (np. UI-GUI WCSS):

Następnie powinien pojawić się ekran wyboru połączenia - należy skorzystać z tego, które zostało wcześniej zapisane:

Przy pierwszym połączeniu program poprosi o potwierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranu, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-Grid:

Po zalogowaniu należy kliknąć na link tworzenia nowego pulpitu wirtualnego lub niestandardowej sesji ("New virtual desktop or custom session"):

Kolejnym krokiem jest wybór tworzenia nowego wirtualnego pulpitu - jako, że jest to aktualnie jedyna opcja, warto zaznaczyć pole, które uczyni ją domyślną podczas następnych wywołań programu ("Save this setting in the connection file"):

 

Klient NoMachine wyświetli kilka okien informacyjnych (odnośnie sposobu korzystania) - należy je przeczytać i zaakceptować przyciskiem "OK" (można zaznaczyć pole "Don't show this message again", aby nie pojawiały się w przyszłości). Podczas wyboru typu panelu, proszę wybrać zajmujący cały ekran ("Display the menu panel covering all screen"):

W przypadku, gdy rozdzielczość uruchomionego pulpitu będzie nieprzystosowana do rozdzielczości ekranu komputera na którym uruchomiony jest klient, warto ją dopasować. W tym celu należy uruchomić okno ustawień - poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na prawy, górny róg ekranu (powinna się pojawić animacja lekkiego odwinięcia):

Po kliknięciu na odwinięty fragment pojawi się okno ustawień, z którego należy wybrać pozycję dotyczącą wyświetlania ("Display"):

a następnie wybrać opcję dopasowania wielkości wyświetlanego obrazu ("Resize remote screen") oraz kliknąć przycisk Done:

Zaawansowane użycie

Podczas korzystania ze zdalnego pulpitu jest możliwość podłączenia zasobów z lokalnego komputera. Należy w tym celu przejść do sekcji ustawień (przesuwając wskaźnik myszy w prawy, górny róg ekranu i klikając) i wybrać pozycję "Devices":

następnie trzeba wybrać ikonę "Connect a disk":

oraz dysk, który będzie udostępniony na zdalnej maszynie:

trzeba będzie również podać nazwę katalogu pod którą wybrany dysk będzie widoczny na pulpicie:

ostatnim krokiem konfiguracji jest kliknięcie przycisku "Connect" - dysk zostanie podłączony:

Aby wrócić do widoku pulpitu trzeba klikać na przycisk "Done" (potwierdzając kolejne etapy konfiguracji).

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie dostawcy NoMachine.