Kto może to zrobić?

Nowy klaster może dodać do bazy Katalogu Aplikacji Administrator Katalogu Aplikacji (AKA)

Jakie są warunki wstępne?

Klaster musi być monitorowany przez produkcyjnego Nagiosa w Cyfronecie (https://ngi-mon.grid.cyf-kr.edu.pl/nagios/)

Jakie dane należy dostarczyć?

Co zrobić by Katalog Aplikacji pokazywał aplikacje na nowym klastrze?

Nie trzeba podejmować żadnych akcji. Wszystko odbędzie się automatycznie. Nagios monitoruje jednak aplikacje na klastrach dwa razy na dobę, należy więc cierpliwie poczekać aż to zrobi.