Strona X2Go: http://wiki.x2go.org/doku.php

Pobieranie X2Go: http://wiki.x2go.org/doku.php/download:start

Pobieramy plik z sesjami (sessions) i:

 

Wymiana plików z maszyną np.: