Podstawowe informacje

Zespół w Infrastrukturze PLGrid to jednostka, która ma możliwość starania się o grant właściwy.

Dzięki istnieniu zespołów możliwe jest wygodne współdzielenie zasobów w obrębie grupy badawczej, która skupia osoby pracujące nad wspólnym tematem badawczym oraz planujące wspólne publikacje. 

Zespół naukowy nie musi zrzeszać grupy osób. Zespół może być jednoosobowy lub wieloosobowy (odzwierciedla wtedy istniejącą grupę badawczą).

Niektóre z usług nie wymagają do działania aktywnych grantów, a tym samym posiadania własnego zespołu. 

Tworzenie zespołu

Zespół badawczy tworzymy w zakładce "Zespoły" w Portalu. W tym widoku pojawia się lista zespołów użytkownika oraz przycisk: "Utwórz nowy zespół".


Widok listy zespołów

Po wyborze opcji "Utwórz nowy zespół" pojawia się formularz, w którym należy podać parametry nowego zespołu:

Widok "Dodawanie nowego zespołu"

Na tym etapie istnieje możliwość dodania do zespołu nowych członków za pomocą opcji "Dodaj kolejne osoby". Pojawia się okno z wyszukiwarką, za pomocą której możemy wyszukać osoby, które chcemy dodać do swojego zespołu. Po wykonaniu tej czynności wyszukane osoby pojawią się w tabeli w sekcji "Dodawanie członków zespołu".

Widok "Dodawanie nowych użytkowników"

 

Po ustaleniu składu zespołu istnieje możliwość nadania ról jego członkom:

 

Akcję zakładania zespołu kończymy za pomocą przycisku "Stwórz zespół". Pojawia się widok z podsumowaniem. 

Jeśli użytkownik jest kierownikiem lub członkiem mniej niż 10 zespołów, może automatycznie zakładać kolejne.

W przypadku, gdy użytkownik jest kierownikiem lub członkiem 10 i więcej zespołów, każdy kolejny zespół będzie podlegał weryfikacji przez Operatora Infrastruktury.

Wnioskowanie o członkostwo w zespole

Każdy użytkownik ma możliwość aplikowania do zespołów o typie "Publiczny".

Wyszukiwanie zespołów

Aby zawnioskować o dołączenie do istniejącego zespołu, należy wyszukać odpowiedni zespół w zakładce "Wyszukaj zespół".

W zakładce dostępna jest wyszukiwarka zespołów, których możemy szukać według filtrów: po loginie kierownika, po nazwisku kierownika, po nazwie oraz opisie zespołu. Wyszukiwarka ma właściwość full text search. Po wpisaniu frazy oraz kliknięciu "Szukaj", pojawi się lista skojarzonych zespołów, do których możemy aplikować za pomocą opcji "Aplikuj o przyjęcie do zespołu".

Wyszukiwarka zespołów

Lista znalezionych w wyszukiwarce zespołów

Weryfikacja aplikacji użytkownika do zespołu

O przyjęciu do zespołu decyduje kierownik, który otrzymuje wiadomość mailową o nowym członku. W widoku zespołu u kierownika także pojawia się stosowna notyfikacja. Kierownik ma możliwość przyjęcia użytkownika do zespołu lub odrzucenia jego aplikacji. Należy tego dokonać w widoku zespołu.

Osoba wnioskująca o członkostwo może w widoku "Zespoły" monitorować status swojej aplikacji. 

Jeżeli aplikacja została zaakceptowana, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z zasobów zespołu oraz podglądu jego parametrów. Aby przejść do widoku danego zespołu, należy na liście kliknąć w nazwę danego zespołu.

Każdy członek zespołu ma możliwość wnioskowania o uzyskanie roli kierownika zespołu. Procedura wygląda podobnie jak w akcji aplikowania o dostęp do zespołu, a o nadaniu roli decyduje kierownik zespołu.

 

SPRAWDŹ: ZAŁÓŻ GRANT, SŁOWNICZEK


KOLEJNYM KROKIEM JEST WNIOSKOWANIE O GRANT