Poniższa procedura przedstawia sposób przygotowania do pracy graficznego klienta URC.

 

W sytuacji, gdy użytkownik posiada certyfikat i klucz prywatny w postaci paczki PKCS12 (plik z rozszerzeniem .p12), należy:

 


 

 

 

 

Po wykonaniu powyższych krokow użytkownik posiada już gotowy pęk kluczy (keystore) z zaimportowanym certyfikatem osobistym, zaufanymi certyfikatami oraz wpisanym rejestrem i może go użyć do połączenia się z gridem. Raz utworzony keystore może być przenoszony np. na pendrivie i wykorzystywany w różnych instancjach klienta URC.

 

 

Co dalej?

Uruchomienie klienta URC