Podczas kolejnych uruchomień klienta URC nie jest już konieczne tworzenie pliku keystore oraz pobieranie konfiguracji. Aby zalogować się do klienta należy w oknie logowania wskazać utworzony wcześniej plik keystore (może być to również plik przeniesiony z innego komputera), podać hasło i kliknąć przycisk Finish.W oknie, które się pojawi należy ponownie wskazać ten sam plik, wpisać hasło i kliknąć przycisk Finish.Klient URC będzie od razu gotowy do pracy.

 

Co dalej?

Elementy klienta URC