Przykłady uruchamiania zadań:

Zadanie Generic (przykład dla programu Fluent)

Zadanie R