Podstawowe informacje 

Konto Opiekuna

Rola Opiekuna naukowego jest przypisywana wszystkim osobom, posiadającym konto w portalu PLGrid oraz afiliację typu "Pracownik jednostki naukowej" (patrz: Afiliacje).

W przeszłości istniała w Infrastrukturze PLGrid możliwość akceptacji podopiecznych bez posiadania konta w portalu. Aby ułatwić zarządzanie podopiecznymi, w nowym portalu PLGrid założono dotychczasowym tzw. "opiekunom zewnętrznym" konta wraz z afiliacjami na podstawie ich danych przekazanych przez Podopiecznych podczas rejestracji. Za pomocą tych kont Opiekunowie mogą zarządzać swoimi podopiecznymi (akceptować, przedłużać afiliację, blokować), ale również sami mogą korzystać z zasobów Infrastruktury PLGrid.

Aby uzyskać dane dostępowe do swojego konta w portalu PLGrid należy wejść na stronę główną portalu oraz kliknąć w link "Nie pamiętam danych logowania". W pojawiającym się oknie należy wpisać adres e-mail w domenie jednostki naukowej Opiekuna - ten sam, na który Opiekun otrzymał kiedyś wiadomość o podopiecznym oczekującym na akceptację. Po kliknięciu "Wyślij" użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z loginem oraz linkiem umożliwiającym ustawienie hasła. W razie problemów proszę kontaktować się z Helpdeskiem PLGrid.

Zarządzanie Podopiecznymi

Użytkownik uzyskuje status potencjalnego Opiekuna przy dodaniu afiliacji typu "Pracownik jednostki naukowej" (patrz: Afiliacje). Tym samym otrzymuje do dyspozycji specjalną przestrzeń w ramach Portalu - zakładkę Podopieczni.

W widoku "Podopieczni" znajduje się lista osób, które wnioskując o dostęp do zasobów PLGrid (afiliacja typu "Podopieczny"), podały danego użytkownika jako swojego Opiekuna naukowego. Opiekun jest informowany e-mailowo w przypadku, gdy zgłosi się nowy podopieczny lub gdy istniejący podopieczny zawnioskuje o przedłużenie afiliacji.

Afiliacjami Podopiecznych można zarządzać za pomocą akcji:

SPRAWDŹ: AFILIACJE, ZESPOŁYSŁOWNICZEK