Accounting PLGrid jest obecnie w budowie, wobec czego system może nie wyświetlać danych lub pokazywać błędne informacje.

 

Najpełniejsze i aktualne informacje o poziomie wykorzystania zasobów można uzyskać w systemie Accounting PLGrid. Dostępne są tam:

Informacje wykazywane przez system w danym miesiącu dotyczą zadań obliczeniowych, które w tym miesiącu się zakończyły, oraz obejmuje cały czas wykorzystany przez te zadania (jeśli zadanie wykonywało się na przełomie miesięcy, to cały czas jego wykonywania zaliczany jest do ostatniego miesiąca). Czas obliczeniowy wykorzystany przez zadanie jest widoczny w systemie dopiero po zakończeniu zadania.

Ponadto, wykazywany czas obliczeniowy jest zgodny z metryką "Maksymalny sumaryczny czas obliczeń" (dostępną pod linkiem Metryki we wniosku grantowym), co znaczy, że czas zadań wieloprocesorowych to czas wykonywania się zadania pomnożony przez liczbę wykorzystywanych procesorów.