Program SWIP5 ma budowę modułową. Składa się z rdzenia umożliwiającego podstawowe operacje oraz sterującego modułami. Mogą być one budowane niezależnie od rdzenia, dodawane lub usuwane z pakietu SWIP5. Tym samym użytkownik może tworzyć własną funkcjonalność programu.

Moduły są niezależnymi od głównego programu SWIP5 bibliotekami dynamicznymi rozbudowującymi i definiującymi funkcjonalności programu. Moduły mogą czytać i przetwarzać formy, liczyć parametry opracowania wstrząsu, zapisywać i eksportować wyniki pracy, sterować innymi modułami i rozbudowywać ich funkcjonalność. Moduły mogą zależeć jedne od drugich, tzn. do pracy jednego modułu potrzebny jest inny moduł, bez którego nie zostanie on dołączony do programu. Np. moduł liczenia magnitudy potrzebuje modułu do symulacji sejsmometru Wood-Andersona.

Moduły korzystają z zasobów SWIP5 mają dostęp do opracowania QuakeML, form falowych i parametrów stacji. Mogą rozsyłać informacje o wykonanych czynnościach do innych modułów i do podstawowych okien jądra programu. Modyfikują zawartość okna opracowania, a wszystkie raporty i komunikaty są wypisywane w oknie raportów.

Obecna instrukcja opisuje moduły do podstawowej interpretacji zjawisk sejsmicznych, w które jest wyposażona wersja 5.3.11 programu. Ze względu na to, że dynamika rozwoju modułów jest szybsza niż zmiany w programie SWIP5, oraz możliwości tworzenia modułów przez innych programistów i użytkowników, informacje zawarte w tej dokumentacji mogą być niepełne.

W dokumentacji moduły są podzielone funkcjami, jakie wykonują. Z tego powodu, jeżeli moduł wykonuje funkcje różnego rodzaju może być omawiany w kilku rozdziałach.

Oprócz podstawowego programu SWIP5 istnie wersja na konsolę SWIP5C