Moduły lokalizujące zjawisko tworzą obiekty lokalizacji (QuakeML Origin), które dołączają do zjawiska (QuakeML Event). Może być wiele lokalizacji dla danego zjawiska różniących się metodą lokalizacji, modelem prędkościowym, użytymi fazami sejsmicznymi. QukeML ma możliwość wskazania jednej preferowanej lokalizacji. Część modułów posiada możliwość ustawienia opcji preferowanej lokalizacji. W zbiorze konfiguracyjnym jest to najczęściej pozycja:

<preferredOrigin>1</preferredOrigin>

Modyły mogą też mieć możliwość ustawienia  tej opcji w oknie graficznym modułu. Jeżeli jej nie mają, to trzeba edytować plik konfiguracyjny. Wybranie opcji 1 powoduje, że dla konkretnej lokalizacji jest preferowana dana metoda. Oznacza to, że jeżeli jeszcze nie jest określona preferowana lokalizacja, to po zapisie lokalizacji zostaje ona wskazana jako preferowana, natomiast jeżeli już jest określona preferowana lokalizacja, to pojawia się komunikat, w którym podawane jest ID istniejącej preferowanej lokalizacji oraz nowej lokalizacji i zapytanie, czy preferowana lokalizacja ma być podmieniona (Rys. 5). Można wybrać opcje preferowanej lokalizacji dla kilku modułów. Wtedy Event wskazuje na lokalizację ostatnią potwierdzoną, jako preferowaną.

Rys. 5  Komunikat z podanym ID preferowanej lokalizacji