Wyświetlanie faz teoretycznych (proponowanych) polega na zaznaczaniu na sejsmogramach teoretycznych faz, jakie powinny być, gdyby model prędkościowy i lokalizacja była idealna. Fazy teoretyczne zaznaczane są tak samo jak piki, ale różnią się kolorem zaznaczenia. Fazy teoretyczne nie odgrywają żadnej innej roli oprócz wizualnej i nie uczestniczą w procesie interpretacji sejsmogramów. Nie są też zapamiętywane. Można je skasować klikając na ikonę  na pasku zadań.

Wyznaczanie faz teoretycznych zależy od modelu prędkościowego i sposobu liczenia czasu przyjścia fali. Jest to najczęściej powiązane z lokalizatorem. W związku z tym istnieje kilka metod wyznaczanie faz teoretycznych i ich wyniki mogą się różnić.