Nabór na granty na superkomputerze LUMI prowadzony jest zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie https://cyfronet.pl/lumi. Wnioski składane poza okresem naboru bądą odrzucane. O granty ubiegać się mogą jedynie osoby posiadające afiliację opiekuna naukowego.


Do obsługi wniosku o grant na superkomputerze LUMI przygotowaliśmy panel Projekty LUMI w zakładce Granty w portalu PLGrid (https://portal.plgrid.pl/lumi/operator#/dashboard-proposals)


Po wejściu w panel Projekty LUMI Twoja afiliacja plgridowa powinna się automatycznie uzupełnić. Z rozwijanej listy wybierz zespół naukowy (wnioski nie mogą być wypełnione na zespół testowy).


W zakładce tej znajduje się wniosek w postaci pliku .docx, który należy pobrać, uzupełnić i zapisać jako plik PDF (plik wniosku można pobrać również tu LINK). Wnioski należy dodawać wyłącznie w formacie PDF.