Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obecnie obserwowany jest bardzo dynamiczny rozwój technik biologii molekularnej opartych o wysokowydajne sekwencjonowanie DNA. Ich rosnąca popularność wymusza wprowadzenie rozwiązań umożliwiających sprawne i efektywne przetwarzanie uzyskiwanych danych sekwencyjnych zarówno poprzez biologów jak i wyspecjalizowanych bioinformatyków. W ramach gridu dziedzinowego Biologia udostępniane są cztery usługi zapewniające dostęp do licznych narzędzi bioinformatycznych stosowanych w analizie danych sekwencyjnych. Dostęp do usług możliwy jest za pośrednictwem portalu: http://mbdat.plgrid.pl

  • No labels