Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis usługi

Usługi Kampusowe (Platon U3) zbudowane są w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwala to oferować następującą funkcjonalność usług:

  • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad);
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi jest możliwy po jej aktywacji. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi.

Dostęp do usługi

Po uzyskaniu konta można przy jego pomocy zalogować się w jednym z portali Platon-U3.

Lista dostępnych portali:

Nazwa ośrodkaAdres portaluAktualna lista oprogramowaniaWsparcie techniczne
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGHhttps://cyf.cloud.pionier.net.plOprogramowanieypwyrost@cyf-kr.edu.pl
Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASKhttps://task.cloud.pionier.net.plOprogramowaniesrozanski@task.gda.pl
Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowehttps://pcss.cloud.pionier.net.plOprogramowaniesupport-platon-u3@man.poznan.pl
Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowehttps://wcss.cloud.pionier.net.plOprogramowanieplaton-u3@wcss.pl

Należy mieć na uwadze, że każdy ośrodek usługi może udostępniać różne oprogramowanie. Jeżeli w panelu użytkownika, przy wyborze aplikacji/maszyny wirtualnej, nie występuje aplikacja/maszyna wirtualna, to należy skontaktować się z administratorem ośrodka.

Podstawowe czynności w usłudze

Rezerwacja aplikacji 

Aktualny opis procesu rezerwacji aplikacji znajduje się pod adresem (PDF): Link

Uruchamianie aplikacji 

Aktualny opis procesu uruchamiania aplikacji znajduje się pod adresem (PDF): Link

Odłączenie od sesji z pozostawieniem działającej aplikacji w tle

Aktualny opis procesu odłączenia z pozostawieniem aplikacji znajduje się pod adresem (PDF): Link

Przesyłanie plików do katalogu domowego

Aktualny opis procesu rezerwacji aplikacji znajduje się pod adresem (PDF): Link

Podłączanie się do maszyny wirtualnej

Z systemem Linux uruchomionym w maszynie wirtualnej (PDF): Link

Z systemem Windows uruchomionym w maszynie wirtualnej (PDF): Link

Wydłużenie czasu rezerwacji 

Aktualny opis procesu przedłużania rezerwacji znajduje się pod adresem (PDF): Link

  • No labels