Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

System Prognocean Plus służy do prognozowania anomalii poziomu oceanu w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Jest rozszerzeniem istniejącego systemu Prognocean, w porównaniu do którego zawiera wiele nowych rozwiązań technologicznych (obliczenia w oparciu o OpenMPI, baza Rasdaman powiązana z Petascope) oraz, co najważniejsze, gwarantuje prognozy poziomu globalnego oceanu na siatce o rozdzielczości 0,25 x 0,25 stopnia. System Prognocean Plus oblicza co dobę prognozy anomalii poziomu oceanu o długości od 1 do 14 dni oraz co tydzień o długości od 1 do 12 tygodni w oparciu o cztery niezależne modele empiryczne. System Prognocean Plus realizuje dwa sposoby udostępniania danych: interaktywny serwis mapowy WMS (Web Map Service) i serwis WCS (Web Coverage Service) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz prognoz anomalii poziomu oceanu system Prognocean Plus oblicza statystyki tych prognoz dając badaczom możliwość oceny skuteczności modeli.

Usługa jest adresowana do oceanografów, oceanologów, geofizyków, geodetów i geografów. Dostarcza narzędzia do prognozowania zmian poziomu oceanu, przy czym dostępne są nie tylko aktualne prognozy i ich błędy, ale też te same produkty dla każdego dnia od 01.08.2014. 

Główne informacje dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej systemu Prognocean Plus: http://prognocean.plgrid.pl. W zakładce "PROJECT" można znaleźć podstawowe informacje o projekcie. W zakładce "PROGNOCEAN & PROGNOCEAN PLUS" zamieszczony jest szczegółowy opis dwóch systemów wraz z odnośnikami do niezbędnej literatury. W zakładce "METHODS AND PRODUCTS" opisano empiryczne metody prognozowania zastosowane w systemie oraz scharakteryzowano produkty systemu.

Aktywowanie usługi


Aby móc korzystać z usługi należy posiadać konto w systemie PLGrid. W portalu https://aplikacje.plgrid.pl/ należy wyszukać aplikację "Prognocean Plus: system prognozowania zmian poziomu oceanu" a następnie wybrać "Aplikuj" i postępować dalej zgodnie z instrukcjami.

Z uwagi na fakt, że system Prognocean Plus dotyczy globalnych zmian środowiskowych, w tym bezpośrednio związanych ze zmianami klimatycznymi, zainteresowanie usługą może pochodzić również spoza Polski. Z tego względu opisy usługi są wykonane w języku angielskim na stronie internetowej Prognocean Plus http://prognocean.plgrid.pl. Z tego też powodu konieczne było jasne wskazanie dostępu do usługi badaczom zagranicznym oraz studentom i doktorantom, którzy współpracują z naukowcami z Polski. Szczegółowy opis aktywacji usługi znajduje się w zakładce "GET ACCESS" na stronie Prognocean Plus.

Pierwsze kroki

Szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest w języku angielskim w serwisie WMS Prognocean Plus pod adresem prognocean.plgrid.pl . Oznacza to, że będzie widoczna jedynie dla użytkowników, którzy otrzymają dostęp do usługi. Instrukcja ta jest dostępna po naciśnięciu przycisku "User manual" w panelu sterowania usługi. Poniżej przedstawione są dwie główne ścieżki postępowania, zwizualizowane za pomocą ciągu zrzutów ekranowych z opisami.

 


 

Zaawansowane użycie

Użytkownicy zainteresowani pobraniem prognoz i błędów prognoz anomalii poziomu oceanu mogą skorzystać z serwisu WCS, wpisując odpowiednie zapytanie w przeglądarce internetowej. Przykładowe zapytanie znajduje się poniżej.

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCapabilities&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=Long(1,101)&subset=Lat(1)&subset=ansi("2015-01-02")&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=ph&subset=leadtime(0)&subset=ansi("2015-01-02")&format=image/tiff&token=XXXXXXXXXX

https://prognocean.plgrid.pl/petascope/index.php?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageId=weekly_ph&subset=leadtime(0)&subset=Long(1)&subset=Lat(1)&subset=weekdate(918)&token=XXXXXXXXXX.

Aby korzystać z serwisu WCS, konieczne jest wygenerowanie tokenu w serwisie mapowym (https://prognocean.plgrid.pl) poprzez wciśnięcie przycisku 'Generate your new token' i wpisanie go w miejsce powyższych znaków XXXXXXXXXX. Token jest ważny przez 30 dni. Po tym czasie należy wygenerować nowy token, aby móc dalej korzystać z serwisu WCS.

Dostępne wartości parametru coverageId: ph, phar, phtar, phmar (prognozy krótkoterminowe), weekly_ph, weekly_phar, weekly_phtar, weekly_phmar (prognozy długoterminowe) oraz kombinacje metody prognostycznej z rodzajem statystyki, np. phtar_mae, ph_rmse, weekly_phmar_mae (statystyki trafności prognoz).

Parametr leadtime oznacza długość prognozy. Dozwolone wartości to liczby naturalne od 0 do 13 dla prognoz krótkoterminowych oznaczające prognozy od 1-dniowych do 14-dniowych oraz od 0 do 11 dla prognoz długoterminowych oznaczające prognozy od 1-tygodniowych do 12-tygodniowych.

Parametr Long oznacza długość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od 0 do 360.  

Parametr Lat oznacza szerokość geograficzną. Dozwolone wartości to liczby rzeczywiste od -90 do 90.  

Parametr ansi oznacza datę, w której prognozy lub statystyki zostały obliczone. Parametr ansi można stosować wyłącznie z prognozami krótkoterminowymi i ich statystykami. W przypadku prognoz i statystyk długoterminowych należy korzystać z parametru weekdate, którego opis znajduje się w kolejnym punkcie dokumentacji.

Parametry, które w powyższych zapytaniach znajdują się po słowie subset (tzn. leadtime, Long, Lat, ansi i weekdate), mogą być podane jako pojedyncza wartość (subset=Lat(1)) lub przedział (dwie wartości oddzielone przecinkiem, np. subset=Long(1,101)). 

Dane można pobierać poprzez przeglądarkę internetową oraz korzystając z narzędzi typu wget, curl.

Więcej o składni standardu WCS można przeczytać na stronie: http://www.opengeospatial.org/standards/wcs.

Parametr weekdate

Jest to sposób na kodowanie dat cotygodniowych. Wartość weekdate = 0 odpowiada dacie 1997.01.01 (środa), a każda kolejna wartość koduje datę o 7 dni późniejszą. Zatem wartość weekdate jest poprawnie zdefiniowana tylko dla śród od 1997 roku. Prognozy długoterminowe są dostępne w usłudze od daty weekdate = 918 natomiast ich statystyki od daty  weekdate = 930.

Poniżej znajdują się przykładowe skrypty w języku R do przeliczania pomiędzy datami zapisanymi w formacie "YYYY-MM-DD" a wartością weekdate.

weekdate.R
date_to_weekdate <- function(d)
{
  # weekdate 0 = 1997.01.01
  # weekdate 1 = 1997.01.08
  origin <- as.Date("1997-01-01")
  weeks_later <- as.numeric((as.Date(d) - origin)/7)
  if(weeks_later == as.integer(weeks_later)) return(weeks_later) else stop("date does not translate to proper weekdate")
}

weekdate_to_date <- function(w)
{
  origin <- as.Date("1997-01-01")
  return(7*w + origin)  
}

 

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strona internetowa Prognocean Plus dostępna jest pod adresem: http://prognocean.plgrid.pl

Serwis WMS Prognocean Plus dostępny jest pod adresem https://prognocean.plgrid.pl

Serwis WCS Prognocean Plus dostępny jest pod adresem  https://prognocean.plgrid.pl/petascope/

W razie pytań dotyczących usługi lub problemów związanych z jej funkcjonowaniem proszę utworzyć zgłoszenie w systemie Helpdesk.

  • No labels