Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nie istnieje format ASCII. Termin ten dotyczy całej grupy formatów, w których wartości próbek, czas i inne dane są zapisywane w sposób tekstowy kodowany znakami ASCII. Pomimo, że łatwe jest odczytanie i zrozumienie zawartości pliku, poprawne jego wczytanie wymaga formalizacji zapisu. Dlatego dwie wtyczki czytają trochę inne formaty tekstowe

IRIS ASCII

Jest to format proponowany do zapisu danych ASCII przez IRIS. Pełny opis formatu znajduje się na m.in. na stronie  https://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/data/formats/simple-ascii/.

Simple ASCII

Jest to prosty format ASCII, w którym dane są zapisywany w dwóch kolumnach. Pierwsza kolumna zawiera czas próbek w sekundach od 1 stycznia 1970 r., a druga kolumna zwiera wartości próbek w m/s.


  • No labels