Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fazy teoretyczne z HypoDD liczone są na podstawie modelu prędkościowego HypoDD zdefiniowanego w pliku HybridMTVelocity.dat. Wyznaczane są dwie fazy teoretyczne Pg i Sg.  Funkcja ta jest częścią wtyczki do lokalizacji HypoDD i liczenia mechanizmy wstrząsu HybridMT. Jest on wywoływana z okna do lokalizacji HypoDD (Rys. 6: w rozdziale HypoDD (HybridMT)) przez kliknięcie na przycisk PPh – Proposed phases, lub z menu poleceniem Tools Proposed phases (HypoDD). Ze względu na ortogonalny model prędkościowy, tak wyznaczone fazy teoretyczne są wiarygodne tylko dla zjawisk bliskich.

  • No labels