Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Format MiniSEED (https://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/data/formats/miniseed/) opisany jest przez standard SEED (SEED, 2012), który jest używany do danych szeregów czasowych. Szeregi czasowe są przechowywane, jako zasadniczo niezależne rekordy danych o stałej długości, z których każdy zawiera mały segment ciągłych wartości szeregów. Ze względu na kompresję danych, ilość próbek w rekordzie może być różna. Typowe długości rekordów to 512 bajtów (dla strumieni czasu rzeczywistego) i 4096 bajtów (dla archiwizacji), inne długości rekordów są używane w specjalnych przypadkach.

MiniSEED zawiera bardzo ograniczone metadane dla szeregów czasowych, poza identyfikacją szeregów czasowych i prostymi flagami stanu. W szczególności współrzędne geograficzne, informacje dotyczące odpowiedzi aparatury, skalowania i inne informacje potrzebne do interpretacji wartości danych nie są uwzględnione. Dlatego wymagana jest brakująca informacja. Jeżeli nie została wcześniej wczytana do programu, to razem z plikiem MiniSEED moduł próbuje wczytać plik dataless SEED zawierający potrzebne informacje. Plik ten powinien być zdefiniowany dla każdej stacji, nazwa powinna być w postaci NN.SSSS.dataless, gdzie NN jest kodem sieci, SSSS kodem stacji, a plik ten powinien znajdować się w podkatalogu Config.

Istnieje więcej niż jedna biblioteka programistyczna obsługująca łatwe odczytywanie i zapisywanie danych MiniSEED bez znajomości szczegółów formatu. Moduł jest oparty na bibliotece libmseed.

  • No labels