Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NonLinLoc to wtyczka do lokalizacji wstrząsów metodą i programem NonLinLoc (NLL) Antoniego Lomaxa (Lomax i in. 2000, 2009), stosującego metody statystyczne i optymalizacje globalną do lokalizacji wstrząsu. NLL podaje dużo bardziej rozbudowaną informację o błędach lokalizacji w stosunku do wcześniejszych lokalizatorów jak HypoDD i LocSat.

  • No labels