Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Do uruchamiania zadań wykorzystamy mechanizm klienta QCG. W celu skorzystania z klienta należy zalogować się na maszynę dostępową z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim. Aktualnie istnieje kilka interfejsów użytkownika (User Interface, UI) do infrastruktury. Dane dostępowe tych maszyn można znaleźć tutaj. W celu zalogowania się np. na UI w WCSS należy Z jedną z maszyn dostępowych należy połączyć się wykorzystując protokół ssh. W celu użytkownik o loginie plguser ponien w terminalu wydać polecenie:

Code Block
languagebash
$ ssh plguser@ui.plgrid.wcss.wroc.pl

Należy wykorzystać swój login i hasło identyczne z tym w portalu PL-GridHasło na wszystkich UI jest takie jak w portalu PLGrid.

O czym warto pamiętać

 

Dalsze informacje

...