Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Dodanie informacji o podłączaniu zdalnego dysku

...

a następnie wybrać opcję dopasowania wielkości wyświetlanego obrazu ("Resize remote screen") oraz kliknąć przycisk Done:

Zaawansowane użycie

 

Podczas korzystania ze zdalnego pulpitu jest możliwość podłączenia zasobów z lokalnego komputera. Należy w tym celu przejść do sekcji ustawień (przesuwając wskaźnik myszy w prawy, górny róg ekranu i klikając) i wybrać pozycję "Devices":

Image Addednastępnie trzeba wybrać ikonę "Connect a disk":

Image Addedoraz dysk, który będzie udostępniony na zdalnej maszynie:

Image Addedtrzeba będzie również podać nazwę poprzez którą dane będą dostępne:

Image Addedostatnim krokiem konfiguracji jest kliknięcie przycisku "Connect" - dysk zostanie połączony:

Image AddedAby wyjść z okna konfiguracyjnego - trzeba klikać na przycisk "Done" (kilka razy - każde kliknięcie dotyczy jednego poziomu).

Gdzie szukać dalszych informacji?

...