Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Infrastruktura PLGrid oferuje Użytkownikom m.in. zasoby obliczeniowe. Wśród nich wyróżniamy: CPU, GPU oraz vSMP.

Z zasobów można skorzystać, wykonując obliczenia:

 

Aby wybrać najlepszy dla siebie sposób obliczeń, skorzystaj z podpowiedzi.

  • No labels