Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ostatnim krokiem konfiguracji jest kliknięcie przycisku "Connect" - dysk zostanie połączonypodłączony:

Aby wyjść z okna konfiguracyjnego - wrócić do widoku pulpitu trzeba klikać na przycisk "Done" (kilka razy - każde kliknięcie dotyczy jednego poziomupotwierdzając kolejne etapy konfiguracji).

Gdzie szukać dalszych informacji?

...