Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: dodane screenshoty

...

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

Image AddedImage AddedImage Added

Image Added

Image Added

Image Added

 

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

 

 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

...