Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: spis tresci

...

Z katalogu usług należy wybrać kategorię: Platforma Dziedzinowa – Biologia, a następnie „rozwiń”, ukaże się lista usług w tej kategorii, wśród nich będzie usługa o nazwie „Biologia” a tuż obok link zatytułowany „aplikuj o usługę”. Akceptacja użytkownika następuje automatycznie. Gdy rejestracja się powiedzie, usługa na liście w katalogu zyska status „aktywny”.

Pierwsze kroki

 

Tryb graficzny

Poniżej przedstawione są następujące kroki:

 • instalacja oprogramowania x2go
 • konfiguracja x2go
 • łączenie ze środowiskiem pracy użytkownika BioKepler ( na zasobach chmurowych)
 • uruchomienie oprogramowania BioKepler
 • załadowanie przykładowego scenariusza (ang. Workflows)
 • uruchomienie przykładowego scenariusza w narzędziu BioKepler

Anchor
biokepler.instalacja
biokepler.instalacja
Instalacja oprogramowania x2go

 1. Pobranie oprogramowanie x2go (klient) ze strony: http://wiki.x2go.org/doku.php/doc:installation:x2goclient - na odpowiednią platformę.
 2. Instalacja klienta x2go

...

Po uruchomieniu pojawi się splash screen aplikacji, który należy zamknąć.(można wybrać opcje żeby nie pojawiał się przy następnych uruchomieniach)

 

 

Uruchomienie przykładowego scenariusza

Z zakładki po lewej stronie przestrzeni roboczej (dashboard) można wybrać gotowe scenariusze lub utworzyć samemu nowy scenariusz. Dla przykładu wpisując "blast" lub wybierając "Demos BioKepler Alignment Blast.xml"

...