Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Session name: BioKepler
  2. Host: 62.3.168.25
  3. login: 'plgusername'
  4. sessiontype: (na przykład GNOME)
  5. "ok" doda nową sesję do listy dostępnych sesji na pasku po prawej stronie

Uwaga: można stworzyć sobie poprzez X2Go kilka sesji, na raz może być aktywna tylko jedna z nich. 

 

 

Dalsza konfiguracja:

  1. Zmiana rozmiaru zdalnego desktopu: wg. preferencji

...