Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Opis

Usługa "Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie" jest usługą kierowaną do użytkowników korzystających z aplikacji w trybie graficznym do przeprowadzania obliczeń HPC.

...

 

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z X2GO np. czarny ekran, wiszące połączenie itp. możemy zastosować następującą procedurę:

  1. Połączyć się SSH na maszynę gui.zeus.cyfronet.pl np. plgXXXX@gui.zeus.cyfronet.pl (gdzie plgXXXX to nasz login PLGrid)
  2. Uruchamiamy komendę "x2golistsessions"
  3. Uruchamiamy komendę "x2goterminate-session ID"  gdzie ID to 2 kolumna z poprzedniej kolumny (np. plgusername-50-1452155666_stDXFCE_dp24)

Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS)

...