Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obecnie udostępniane aplikacje:

Podstawowe informacje

Maszyna gui.zeus.cyfronet.pl ma wspólny system plików z maszyną zeus.cyfronet.pl - dotyczy $HOME, $PLG_USER_STORAGE, $PLG_GROUPS_STORAGE.

...