Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Uruchamiamy aplikację i wybieramy w Menu: Session -> New session, a następnie ustawiamy opcje jak na obrazkach poniżej:

 

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Uruchomienie

Uruchamiamy X2Go, po prawej stronie wybieramy sesję "gui.zeus.cyfronet.pl", wypełniamy nasz login oraz hasło PLGrid i klikamy OK.

 Image Added

Image RemovedImage Added

Image Removed

Po chwili wyświetli się pulpit ze środowiskiem XFCE oraz informacją powitalną.

Image RemovedImage Added

Teraz możemy zmaksymalizować okno i zacząć korzystać z maszyny.

Programy do wymiana plików pomiędzy maszyną gui.zeus.cyfronet.pl a naszym komputerem

 

Rozwiązywanie problemów z X2Go

W razie problemów z X2GO np. czarny ekran, wiszące połączenie itp. możemy zastosować następującą procedurę:

...

 1. Przechodzimy do Menu i uruchamiamy ANSYS
 2. Wybieramy Tools > Launch Remote Solve Manager Image RemovedManager Image Added
 3. Czekamy na wyświetlenie listy kolejek, następnie klikamy prawym na "My Computer" -> Set Password i wypełniamy naszym hasłem plgrid Image RemovedPLGridImage Added
 4. Następnie klikamy na "+" pod Queues -> plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" -> Test, który rozpocznie test działania programu Image Removedprogramu Image Added
 5. Wynik poprawnie zakończonego testu Image Removedtestu Image Added
 6. Teraz możemy liczyć normalne zadania, np. Image Removed Image Added
 7. Po prawej stronie należy wybrać odpowiednie opcje (wiersz 14, 15, 16): Image RemovedImage Added
 8. Poprawnie działające zadanie Image Removed Image Added