Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS)

Więcej w informacji w https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpage.action?pageId=20318388 na stronie usługi RoMa.

 1. Przechodzimy do Menu i uruchamiamy ANSYS
 2. Wybieramy Tools > Launch Remote Solve Manager 
 3. Czekamy na wyświetlenie listy kolejek, następnie klikamy prawym na "My Computer" -> Set Password i wypełniamy naszym hasłem PLGrid
 4. Następnie klikamy na "+" pod Queues -> plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" -> Test, który rozpocznie test działania programu 
 5. Wynik poprawnie zakończonego testu 
 6. Teraz możemy liczyć normalne zadania, np. 
 7. Po prawej stronie należy wybrać odpowiednie opcje (wiersz 14, 15, 16): 
 8. Poprawnie działające zadanie