Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Przechodzimy do Menu i uruchamiamy ANSYS
 2. Wybieramy Tools > Launch Remote Solve Manager 
 3. Czekamy na wyświetlenie listy kolejek, następnie klikamy prawym na "My Computer" -> Set Password i wypełniamy naszym hasłem PLGrid
 4. Następnie klikamy na "+" pod Queues -> plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" -> Test, który rozpocznie test działania programu 
 5. Wynik poprawnie zakończonego testu 
 6. Teraz możemy liczyć normalne zadania, np. 
 7. Po prawej stronie należy wybrać odpowiednie opcje (wiersz 14, 15, 16): 
 8. Poprawnie działające zadanie

 

 

Konfiguracja Ansys Mechanical

 

Aby poprawnie skonfigurować solver Static Structural i każdy inny korzystający z aplikacji Ansys Mechanical dla zdalnego wysyłania zadań do obliczeń na klaster Zeus należy wykonać dla projektu następujące zadania:

 

 1. W schemacie projektu klikamy prawym klawiszem w pozycje Solution
 2. Z menu wybieramy pozycje Edit
  Image Added
 3. Uruchomi nam się komponent Mechanical w którym klikamy menu Tools -> Solve Process Settings
  Image Added
 4. Otworzy się nam okno w którym klikamy klawisz Add Remote: i ustawiamy nazwę "zeus" następujaco:

  Image Added
  Image Added
  Image Added
  Solve Manager: localhost
  Queue: plgrid
  License: ANSYS Academic Research
  (jeżeli opisy są zbyt krótkie to szukamy i klikamy pozycje "Ansys Emag Solver",
  następnie naciskając 3 razy strzałkę w dół przechodzimy do odpowiedniej pozycji:
  ANSYS Academic Resea... (jest to druga pozycja ANSYS Academic Resea... na liście)
 5. Można wybrać ustawienie 'zeus' jako domyślne klikając przycisk 'Set as Default':
  Image Added
 6. Jeżeli problem jest złożony obliczeniowo i potrzebuje dużo czasu można kliknąć klawisz Advancedi ustawic "Max Number of utilized Cores" np na 6:
  Image Addedś
  Zmiana domyślnej wartości 2 na coś innego może wydłużyć czas oczekiwania na start zadania, nawet do kilku godzin
 7. Następnie zamykamy Mechanical
 8. Klikamy prawym przyciskiem w pozycję Solution i następnie Properties.
 9. W nowo otwartej części okna wybieramy w pozycjach 14 i 15:
  Update option -> Submit to Remote Solve Manager
  Solve Process Setting: "zeus" (pozycja skonfigurowana wyżej w Mechanical)
 10. Opcje Solve Manager: localhost oraz Queue: plgrid ustawią się automatycznie
 11. Wybieramy przycisk Update Project z programu Workbench lub klikając prawym przyciskiem na pozycję Solution wybieramy Update