Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. W schemacie projektu klikamy prawym klawiszem w pozycje Solution
 2. Z menu wybieramy pozycje Edit
 3. Uruchomi nam się komponent Mechanical w którym klikamy menu Tools -> Solve Process Settings
 4. Otworzy się nam okno w którym klikamy klawisz Add Remote: i ustawiamy nazwę "zeus" następujaco:

  Solve Manager: localhost
  Queue: plgrid
  License: ANSYS Academic Research
  (jeżeli opisy są zbyt krótkie to szukamy i klikamy pozycje "Ansys Emag Solver",
  następnie naciskając 3 2 razy strzałkę w dół przechodzimy do odpowiedniej pozycji:
  ANSYS Academic Resea... (jest to druga pierwsza pozycja ANSYS Academic Resea... na liście)
 5. Można wybrać ustawienie 'zeus' jako domyślne klikając przycisk 'Set as Default':
 6. Jeżeli problem jest złożony obliczeniowo i potrzebuje dużo czasu można kliknąć klawisz Advancedi ustawic "Max Number of utilized Cores" np na 6:
  ś
  Zmiana domyślnej wartości 2 na coś innego może wydłużyć czas oczekiwania na start zadania, nawet do kilku godzin
 7. Następnie zamykamy Mechanical
 8. Klikamy prawym przyciskiem w pozycję Solution i następnie Properties.
 9. W nowo otwartej części okna wybieramy w pozycjach 14 i 15:
  Update option -> Submit to Remote Solve Manager
  Solve Process Setting: "zeus" (pozycja skonfigurowana wyżej w Mechanical)
 10. Opcje Solve Manager: localhost oraz Queue: plgrid ustawią się automatycznie
 11. Wybieramy przycisk Update Project z programu Workbench lub klikając prawym przyciskiem na pozycję Solution wybieramy Update