Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Teraz możemy zmaksymalizować okno i zacząć korzystać z maszyny.

Wybór grantu do obliczeń

Aby zlecać obliczenia na klaster Zeus, wymagany jest grant testowy lub właściwy. Po zalogowaniu na maszynę pojawi się okno wyboru grantu, w którym należy wybrać grant dla danej sesji.

Dostępna jest również opcja zmiany grantu już wybranego.

Image Added

Image Added

 

Programy do wymiana plików pomiędzy maszyną gui.zeus.cyfronet.pl a naszym komputerem

...