Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Najpierw musimy dodać pliki na jedną z naszych maszyn dostępowych - możemy połączyć się do nich poprzez SSH Dostęp do UI (User Interface) albo wykorzystanie GridFTP w Portalu Complex Networks.

...

Python-Task - plgrid/tools/python/2.7.9
Python-Zeus - tools/python/2.7.5
Python-Bem -  python plgrid/tools/python/2.7.8
Python-Inula - plgrid/tools/python/2.7.3

...

Python-Task - plgrid/tools/python/2.7.9
Python-Zeus - tools/python/2.7.5
Python-Bem -  python  plgrid/tools/python/2.7.8
Python-Inula - plgrid/tools/python/2.7.3

...

Dodatkowo polecamy stronę Gdzie szukać pomocy?Helpdesk PLGrid