Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby skorzystać z usługi BioKepler, należy mieć aktywne konto w infrastrukturze PLGrid.

Do usługi BioKepler może uzyskać dostęp każdy użytkownik PLGrid, który jest użytkownikiem usługi Grid Dziedzinowy Biologia . W celu uzyskania dostępu do tych usług należy wejść na stronę http://portal.plgrid.pl a następnie zalogować się podając swój identyfikator plgrid (np. plgnowak) i hasło do portalu, po czym z górnej belki zawierającej menu wybrać opcję „Moje konto”. W prawej kolumnie ukaże się Katalog usług dostępnych dla danego użytkownika.

...

  1. Session name: BioKepler
  2. Host: 62.3.168.25
  3. login: 'plgusername'
  4. sessiontype: GNOME
  5. "okOK" doda nową sesję do listy dostępnych sesji na pasku po prawej stronie

...

Uzyskanie informacji/helpdesk PLGrid: dokumentacji o pomocy