Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga aktywowania jej w portalu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, następnie w zakładce Moje konto, w sekcji Katalog usług, w tabeli Usługi dostępowe odszukać usługę o nazwie UI-GUI i kliknąć znajdujący się przy niej link Aplikuj o usługę. UI-GUI jest możliwy po aktywacji usługi. Aby aktywować usługę, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w Katalogu Aplikacji i Usług po uprzednim wyszukaniu usługi. 

Dostęp zostanie przydzielony przez administratora w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania. Korzystanie z usługi powinno być możliwe po upłynięciu godziny od uzyskania dostępu.

...

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-GridPortalu PLGrid:

Po zalogowaniu należy kliknąć na link tworzenia nowego pulpitu wirtualnego lub niestandardowej sesji ("New virtual desktop or custom session"):

...