Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aby korzystać z funkcjonalności portalu Academic Geo Hub należy wykonać następujące kroki:

  1. Rejestracja w portalu PL-Grid i założenie konta użytkownika. 
  2. Logowanie do portalu z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła.
  3. W zakładce Moje konto należy odnaleźć Platforma dziedzinowa: Geoinformatyka i aplikować o usługę Academic Geo Hub. Kolejnym krokiem jest aplikowanie o usługi. Podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób tego dokonać. W katalogu aplikacji i usług należy wyszukać i zaaplikować o dostęp do usługi Academic Geo Hub
  4. Po akceptacji wniosku dostęp do portalu dostępny jest w dwojaki sposób: Poprzez oficjalną stronę Academic Geo Hub bądź w formie usługi w portalu PL-Grid
     

...