Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Programy na

...

maszynie

  • edytora edytor tekstu (mousepad),
  • przeglądarki przeglądarka plików,
  • terminalaterminal
  • oraz wybranych aplikacji naukowychwybrane aplikacje naukowe.

System kolejkowy

Z maszyny można zlecać zadania na klaster zeus, ale wyłącznie w trybie "batch", zadanie interaktywne nie będą działać.

...