Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 ZRZUTY EKRANU: http://dev.mg.grid.cyfronet.pl/t/gui/

Opis

Usługa "Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie" jest usługą kierowaną do użytkowników korzystających z aplikacji w trybie graficznym do przeprowadzania obliczeń HPC.

...