Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) mogą byś ustawione na "Confluence-users" w pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

Krótki opis usługi

Dla kogo jest przeznaczona, jakie najważniejsze możliwości oferuje?

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Etapy aktywacji usługi Extrusion3d:

 • Założenie konta w portalu PlGrid:  https://portal.plgrid.pl/web/guest/. ( kod OPI wyszukać dla Kustra Piotr )
 • Po utworzeniu konta należy wygenerować certyfikat - SimpleCA ( lewa strona okna zaraz pod głównym menu).
 • Po wygenerowaniu certyfikatu zapisujemy go w dowolnym miejscu na dysku.

 • Instalujemy certyfikat ( należy kliknąć podwójnie na wygenerowany certyfikat).

 • Aplikacja o dostęp do komputera Zeus oraz o dostęp do QCG-icon (główne okno konta użytkownika w portalu PlGrid).

   

         
 • się na nie zalogować. W głównym oknie portalu należy wygenerować certyfikat - SimpleCA ( lewa strona okna zaraz pod głównym menu). Generowanie certyfikatu chwile trwa. Po wygenerowaniu certyfikatu pojawi się okno z pytaniem gdzie zapisać ten plik (proponuje pulpit). Instalujemy certyfikat ( należy kliknąć podwójnie na wygenerowany certyfikat). Następnie należy aplikować o dostęp do komputera Zeus oraz o dostęp, co QCG-icon w głównym oknie swojego konta portalu PlGrid. 
 • W portalu proszę odnaleźć usługę Extrusion i aplikować o przyłączenie do grupy.
 • Następnie należy zaktualizować Jave najlepiej do wersji najnowszej (oczywiście o ile nie jest aktualna).
 • Kolejnym krokiem jest instalacja QCG-icon. Najnowsza wersja znajduje się na stronie:
   http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/downloads
 • Po odpaleniu QCG-Icon pojawi się okno z pytaniem o certyfikat oraz hasło (podawane przy generacji certyfikatu).
 • Jako postprocesora do analizy wyników zaproponowano ParaView. Jest to darmowe oprogramowanie dostępne na stronie:

     http://www.paraview.org/paraview/resources/software.php

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.
 • No labels