Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Spis treści

Krótki opis usługi

Usługa ma na celu umożliwienie użytkownikom interaktywnego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI) w trybie graficznym. Może to być przydane w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia danych przed rozpoczęciem obliczeń czy wizualizacji wyników w celu ich analizy. Aktualnie dostępne są następujące programy:

 • Adfview
 • AutoDock Tools
 • Avogadro
 • ECCE
 • gabedit
 • IDL
 • JMol
 • Lumerical FDTD
 • Lumerical MODE
 • Matlab
 • Molden
 • Molekel
 • PMV
 • TmoleX
 • Vision
 • VMD (korzystanie z niego wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie dostawcy)

Aktywowanie usługi

Dostęp do usługi wymaga aktywowania jej w portalu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, następnie w zakładce Moje konto, w sekcji Katalog usług, w tabeli Usługi dostępowe odszukać usługę o nazwie UI-GUI i kliknąć znajdujący się przy niej link Aplikuj o usługę. Dostęp zostanie przydzielony przez administratora w ciągu 2 dni roboczych od zawnioskowania. Korzystanie z usługi powinno być możliwe po upłynięciu godziny od uzyskania dostępu.

Pierwsze kroki

Na początku niezbędna jest instalacja oprogramowania NoMachine (klient usługi). Dostępne są wersje dla systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny należy pobrać ze strony producenta. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu powinno pojawić się okno tworzenia nowego połączenia.

W celu utworzenia nowego połączenia należy kliknąć ikonę monitora z białym plusem na zielonym tle. Następnie należy wybrać protokół połączenia, którym powinien być "NX".

W kolejnym punkcie trzeba podać adres usługi: ui.plgrid.wcss.wroc.pl (lub krócej: ui.wcss.pl).

W kolejnym kroku trzeba wybrać rodzaj uwierzytelnienia (w typowym przypadku należy wybrać opcję "Password" - czyli poprzez hasło):

Następnie należy wybrać, czy połączenie ma się odbywać za pośrednictwem serwera proxy (co w typowych przypadkach nie jest konieczne):

Tak skonfigurowane połączenie należy zapisać pod wybraną przez siebie nazwą (np. UI-GUI WCSS):

Następnie powinien pojawić się ekran wyboru połączenia - należy skorzystać z tego, które zostało wcześniej zapisane:

Przy pierwszym połączeniu program poprosi o potwierdzenie odcisku palca maszyny docelowej - należy upewnić się, że jest on taki jak na poniższym zrzucie ekranu, i jeżeli tak - kliknąć przycisk "Yes":

Następnie należy podać nazwę użytkownika i hasło - takie jak do portalu PL-Grid:

Po zalogowaniu należy kliknąć na link tworzenia nowego pulpitu wirtualnego lub niestandardowej sesji ("New virtual desktop or custom session"):

Kolejnym krokiem jest wybór tworzenia nowego wirtualnego pulpitu - jako, że jest to aktualnie jedyna opcja, warto zaznaczyć pole, które uczyni ją domyślną podczas następnych wywołań programu ("Save this setting in the connection file"):

 

Klient NoMachine wyświetli kilka okien informacyjnych (odnośnie sposobu korzystania) - należy je przeczytać i zaakceptować przyciskiem "OK" (można zaznaczyć pole "Don't show this message again", aby nie pojawiały się w przyszłości). Podczas wyboru typu panelu, proszę wybrać zajmujący cały ekran ("Display the menu panel covering all screen"):

W przypadku, gdy rozdzielczość uruchomionego pulpitu będzie nieprzystosowana do rozdzielczości ekranu komputera na którym uruchomiony jest klient, warto ją dopasować. W tym celu należy uruchomić okno ustawień - poprzez najechanie wskaźnikiem myszy na prawy, górny róg ekranu (powinna się pojawić animacja lekkiego odwinięcia):

Po kliknięciu na odwinięty fragment pojawi się okno ustawień, z którego należy wybrać pozycję dotyczącą wyświetlania ("Display"):

a następnie wybrać opcję dopasowania wielkości wyświetlanego obrazu ("Resize remote screen") oraz kliknąć przycisk Done:

Zaawansowane użycie

Podczas korzystania ze zdalnego pulpitu jest możliwość podłączenia zasobów z lokalnego komputera. Należy w tym celu przejść do sekcji ustawień (przesuwając wskaźnik myszy w prawy, górny róg ekranu i klikając) i wybrać pozycję "Devices":

następnie trzeba wybrać ikonę "Connect a disk":

oraz dysk, który będzie udostępniony na zdalnej maszynie:

trzeba będzie również podać nazwę katalogu pod którą wybrany dysk będzie widoczny na pulpicie:

ostatnim krokiem konfiguracji jest kliknięcie przycisku "Connect" - dysk zostanie podłączony:

Aby wrócić do widoku pulpitu trzeba klikać na przycisk "Done" (potwierdzając kolejne etapy konfiguracji).

Gdzie szukać dalszych informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie dostawcy NoMachine.

 

 • No labels