Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Poniższy szablon należy odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.


LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

 

Krótki opis usługi

Prognozy pogody są przygotowywane z zastosowaniem modelu Weather Research and Forecasting (WRF ARW). System prognoz korzysta z dwóch domen zagnieżdżonych, o siatkach 12km x 12km, obejmującej Europę, oraz 4km x 4km. Usługa WRF4PLweb prezentuje wyniki prognoz dla domeny o większej rozdzielczości obejmującej swym zasięgiem obszar Polski.
Warunki brzegowe i początkowe do modelowania pobierane są z globalnego systemu GFS, w siatce 0.5 deg x 0.5 deg. Prognozy obliczane są cztery razy na dobę, natomiast aktualizacja prognoz następuje około godziny 7:00, 13:00, 19:00 i 1:00 czasu UTC.
Usługa WRF4PLweb pozwala uzyskać przestrzenną i czasową informację o:

 • Ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza
 • Temperaturze na poziomie 0 i 2 m n.p.g.
 • Temperaturze punktu rosy (Td)
 • Sumie opadu atmosferycznego - wartości akumulowane od początku trwania prognozy
 • Wilgotności właściwej i wilgotności względnej
 • Prędkości i kierunku wiatru
 • Ewapotranspiracji potencjalnej, obliczanej w ramach usługi EvapProg: system prognozowania ewapotranspiracji (http://evapprog.plgrid.pl)

Za pomocą usługi można korzystać również z archiwum prognoz. Poprzez Archiwum dostępne są prognozy z poprzednich dni. Dostęp do prognoz archiwalnych odbywa się poprzez OpenID.
Wyniki prezentowane w ramach usługi WRF4PLweb to dane surowe, które są bezpośrednim wynikiem modelowania z wykorzystaniem WRF.

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Pierwsze kroki

Przed rozpoczęciem pracy z WRF4PLweb, użytkownik powinien zapoznać się ze Wskazówkami dla użytkownika.

Domyślnie, system prezentuje prognozę dla temperatury powietrza na 2m n.p.g. Użytkownik może zmienić parametr, korzystając z menu "wybierz parametr":

Domyślnie prezentowana jest treść dla pierwszej godziny prognozy. Użytkownik może zmieniać godziny, korzystając z odpowiednich przycisków:

 

Zaawansowane użycie

Ewentualnie jako osobny podrozdział.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

 • No labels